Drawski Park Krajobrazowy

Drawski Park Krajobrazowy znajduje się we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, a został założony 24 kwietnia 1979 roku. Celem jego założenia była ochrona walorów przyrodniczych, historycznych oraz krajobrazowych Pojezierza Drawskiego.

Park w swoim terytorium obejmuje między innymi sześć gmin, które mieszczą się między Łubowem, Połczynem Zdrój, Złocienicami oraz Czaplinkiem. Zajmuje on powierzchnię ponad 38 tyś. ha, z otuliną zajmującą ponad 23 tyś. ha. To co wyróżnia ten konkretny park krajobrazowy spośród pozostałych znajdujących się w Polsce to specyficzne ukształtowanie terenu będące rezultatem przejścia lodowca, w głównej mierze zlodowacenia bałtyckiego. W południowej części parku znajdziemy wiele jezior, a teren ma ukształtowanie dużo łagodniejsze w porównaniu z częścią północną, która wyróżnia się wałami moreny czołowej, które często są przecinane wieloma jarami. Teren parku obfituje w mnogość potoków, rzek, jezior, mokradeł, torfowisk oraz lasów. Niewielkie działania człowieka nie zniszczyły tego unikatowego ekosystemu, w którym znajdziemy wiele rzadko spotykanych gatunków zwierząt oraz roślin. W wodach parku znajdziemy niemalże 30 gatunków ryb, a wśród ptaków znajdziemy takie okazy jak orzeł bielik, kania ruda, orlik krzykliwy. Spotkać tutaj można również bardziej pospolite ptaki takie jak perkozy, łabędzie, żurawie oraz czaple. Z ssaków najliczniej występujących jest bóbr. Na terenie parku znajduje się również około 300 pomników przyrody, w tym liczne wiekowe dęby, lipy, buki czy graby. Największym pomnikiem przyrody jest buk o obwodzie ok. 9 m znajdujący się na urokliwej wyspie Bielawie, która znajduje się na jeziorze Drawsko.

Na terenie parku znajdziemy również wiele obiektów kulturowych, takich jak zabytkowe parki, kościoły, place, stare cmentarze, ale również budynki mieszkalne oraz zabytki archeologiczne. Biorąc to wszystko pod uwagę można spokojnie stwierdzić, że teren parku jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Mamy tutaj aż cztery szlaki turystyczne. Pierwszym z nich jest szlak jezior, który prezentuje większe jeziora, a oznakowany jest kolorem zielonym. Drugi ze szlaków to szlak leśny, prowadzący z Połczyna Zdrój do Czaplinki. Oznakowany jest kolorem niebieskim i zapoznaje przybyszów z krajobrazem przypominającym krajobraz górski. Trzeci szlak to szlak leśno-widokowy, który podobnie jak szlak leśny prowadzi do Czaplinki z Połczyna Zdrój. Oznakowany jest kolorem czerwonym, a prowadzi przez bardzo atrakcyjne pod względem widokowym kompleksy lasów bukowych. Ostatni ze szlaków to szlak przyrodniczy oznakowany kolorem czarnym. Na tym tracie znajdziemy najatrakcyjniejsze rezerwaty parku przyrodniczego. Warto również wspomnieć, iż Drawski Park Krajobrazowy znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie oraz obszarów Natura 2000.