Polska czerwona księga zwierząt

Bardzo często w trakcie przeglądania informacji na temat zwierząt w Polsce możemy natrafić na informacje, iż dane zwierzę zostało wpisane do Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Czym jest owa tajemnicza księga? Wszystkich informacji dowiesz się czytając nasz artykuł!

Polska czerwona księga zwierząt to tak naprawdę rejestr zagrożonych gatunków zwierząt, które występują na terenie naszego pięknego kraju. Jej pierwowzorem jest międzynarodowa Czerwona księga gatunków zagrożonych, która jest publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i zawiera listę zagrożonych wyginięciem organizmów. Polska księga zawiera listę gatunków zwierząt wraz z bardzo dokładnym opisem tychże zwierząt oraz mapą ich występowania. Znajdziemy w niej informacje na temat stosowanych oraz proponowanych sposobów ochrony zwierząt, rzadkość ich występowania oraz stopień zagrożenia danego zwierzęcia. Polską edycję opracowuje Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie przy współpracy z wieloma naukowcami z całego kraju. Pierwsza księga powstała w roku 1992. Ostatnia wydana księga zawiera dwa tomy. Tom I został wydany w 2001 roku i dotyczy kręgowców. Tom II został wydany w roku 2004 i dotyczy bezkręgowców. W obu wydania wymieniono łącznie 365 gatunków na około 40 tysięcy występujących w Polsce. W 2002 roku wydano także uproszczoną czerwoną księgę zwaną Czerwoną listą zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.

Polska czerwona księga zwierząt zawiera 7 kategorii zagrożonych gatunków. Pierwsza kategoria to gatunki wymarłe, należą do nich tarpan oraz tur. Druga kategoria to gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe, należy do nich 14 gatunków kręgowców oraz 22 gatunki bezkręgowców, a za przykład mogą posłużyć jaszczurka zielona, norka europejska czy sęp płowy. Trzecia kategoria to gatunki skrajnie zagrożone, należy do nich 22 gatunki kręgowców oraz 67 gatunków bezkręgowców, przykłady to morświn zwyczajny, wąż Eskulapa, łosoś czy sokół wędrowny. Czwarta kategoria to gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone. Znajdziemy tutaj 23 gatunki kręgowców oraz 80 gatunków bezkręgowców. Przykładem będą minóg morski, orzeł przedni, troć jeziorowa czy żbik europejski. Piąta kategoria to gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie. Znajduje się tutaj 15 gatunków kręgowców oraz 54 gatunki bezkręgowców, a przykładami będą uszatka błotna, gniewosz plamisty, wodniczka czy piekielnica. Szósta kategoria to gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożeniu. W tej kategorii znajduje się 30 gatunków kręgowców oraz 14 gatunków bezkręgowców – przykłady to niedźwiedź brunatny, wilk szary czy ryjówka średnia. Ostatnia kategoria to gatunki na razie niezagrożone wymarciem, ale z różnych powodów wpisane do księgi. Będzie to 23 gatunki kręgowców oraz 1 gatunek bezkręgowca. Przykładami są traszka karpacka czy podkowiec duży.