Karkonoski Park Krajobrazowy

Karkonoski Park Krajobrazowy to park narodowy znajdujący się w województwie dolnośląskim tuż przy granicy z Czechami. Utworzony został 16 stycznia 1959 roku i zajmuje powierzchnię niemalże 6 tyś. ha.

Historia powstania parku sięga początków XX wieku. Ze względu na walory zwierzęce, roślinne oraz budowę geologiczną w 1910 roku w Karkonoszach powołano do życia stanowisko komisarza ochrony przyrody. 17 lat później powołano do życia straż górską, a w roku 1933 utworzono pierwsze rezerwaty przyrody. W roku 1959 powołano w Polsce park narodowy, a w 1963 roku w Czechach czeski Karkonoski Park Narodowy. W roku 1992 oba parki zostały objęte przyrodniczym Rezerwatem Biosfery UNESCO Karkonosze/Karkonose . W roku 2010 w Szklarskiej Porębie podpisana nadanie KPK wraz z otuliną statusu Geoparku Krajowego. Park narodowy swoją ochroną prawną obejmuje najcenniejsze oraz najpiękniejsze tereny, takie jak torfowiska wysokie, kotły polodowcowe, zbiorowiska traworośli czy zarośla kosówki. W park znajduje się również bogactwo flory i fauny. Znajdziemy tutaj ponad 1000 gatunków roślin wiele różnorodnych gatunków zwierząt. Najciekawszym ze zwierząt zamieszkujących park jest muflon, który został tutaj sprowadzony z Korsyki. Znajdziemy tutaj również wiele gatunków ptaków oraz roślin endemicznych.

Karkonoski Park Narodowy co roku odwiedza niemalże 2 miliony turystów. Nic dziwnego, jest tutaj co zwiedzać. W parku znajdziemy wiele szlaków turystycznych łącznie mających prawie 120 kilometrów. Największą popularnością cieszy się Śnieżka, która jest największą górą Sudetów. Dotrzeć na nią można kilkoma szlakami, a każdy z nich zapiera dech w piersiach. Wymienić można chociażby Sowią Dolinę, Kocioł Łomniczki czy Czarny Grzbiet. Charakterystycznym elementem Karkonoszy są granitowe skałki o przeróżnych kształtach. Najbardziej znane to Trzy Świnki, Pielgrzymy oraz Słonecznik. Warte odwiedzenia jest również subarktyczne torfowisko Upy, które chronione jest międzynarodową konwencją Ramsar. KPK to również edukacja. Znajdziemy tutaj Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, którego celem jest uświadamianie, że ochrona przyrody ma bardzo duży wpływ na jakość życia człowieka oraz, że niezwykle ważne jest budowanie związku emocjonalnego z przyrodą. W centrum znajdziemy również bibliotekę gromadzącą fachową literaturę przyrodniczą. Ciekawostką jest również Karkonoski Bank Genów, który hoduje najcenniejsze gatunki roślin Karkonoskiego Parku Krajobrazowego. Znajdziemy tutaj rośliny, których na próżno szukać na szlakach turystycznych, m.in. skalnice śnieżną.