Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy to najstarszy polski park krajobrazowy. Utworzony został 12 stycznia 1976 roku. Celem, podobnie jak pozostałych parków z resztą, była ochrona unikatowego krajobrazu polodowcowego oraz walorów przyrodniczych i geologicznych.

Park położony jest na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, a więc w północno-wschodniej części Polski. Siedzibą parku jest Turtul, który jest przysiółkiem wsi Malesowizna. Położenie siedzib jest niemalże magiczne. Dokładnie znajduje się ona w dolinie rzeki Czarna Hańcza, na jednym z pagórków ozu turtulskiego. Dodatkowo wzniesienie te obmywają wody stawu, który został spiętrzony na potrzeby znajdującego się tam niegdyś młyna wodnego. Obszar samego parku znajduje się w dorzeczu Niemna z dwoma odpływami w postaci rzek Czarna Hańcza oraz Szeszupa. Mimo tych rzek to właśnie jeziora są głównym elementem sieci hydrograficznej parku krajobrazowego. W jego granicach znajdują się 24 jeziora, z czego największym oraz najgłębszym jest jezioro Hańcza. Na terenie parku, pomimo silnej ingerencji człowieka, występuje duża różnorodność unikalnej roślinności. Znajdziemy tutaj niemalże 700 różnych gatunków roślin, z czego 56 to gatunki rzadkie i zagrożone, a 13 znajdziemy w polskiej Czerwonej Księdze Roślin. W SPK znajdziemy bardzo interesująca faunę. Występuje tu wiele skorupiaków. Stwierdzono tutaj również jedyne w Polsce stanowisko widłonoga wód syberyjskich. W wodach jeziora Hańcza znajdziemy 24 gatunki ryb w tym bardzo rzadkiego głowacza pręgopłetwego. Jeszcze do niedawna można było tutaj spotkać raka szlachetnego, jednak w wyniku ekspansji raka pręgowatego, jego populacja zniknęła. Próby przywrócenia gatunku również nie dały żadnych rezultatów.

Wodne grodkowsko jest pełne typowych dla takiego otoczenia ssaków, a więc bobra europejskiego oraz wydry. W szczególności bory mają w tym miejscu idealne środowisko do rozwoju czego rezultatem jest największe skupisko tych ssaków w Polsce. Właśnie z tego miejsca bobry są przesiedlane w inne miejsca Polski by tam zwiększyć ich liczebność. W Suwalskim Parku Krajobrazowym mamy ciekawą sytuację. Znajdują się tutaj w głównej mierze tereny rolnicze będące własnością prywatną. W związku z tym wszelkie działania związane z ochroną przyrody w dużej mierze zależą od dobrej woli tychże właścicieli. Mimo to głównym celem związanym z ochroną przyrody jest zachowanie tradycyjnego sposobu zagospodarowania terenu co jest niejako kompromisem na przestrzeni przyroda – człowiek. Na terenie parku znajdziemy również wiele zabytków kultury. Wymienić można między innymi grodzisko jaćwieskie, park dworski Starej Hańczy, dwa kurhany pradziejowe w Dzierwanach czy drewniany kościół znajdujący się w Jeleniowie.