Polskie lasy

Polska nie może pochwali się wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej lub europejskiej, ale jednym na pewno tak – lasami. Polska jest w czołówce państw europejskich jeżeli chodzi o powierzchnię lasów w kraju. Liczby mówią same za siebie, a z roku na rok powierzchnia lasów się powiększa.

Obecnie w kraju mamy ponad 9 mld ha lasów, co przekłada się na 29,6% lesistości, a więc pokrycia lasów na terytorium danego państwa. Znaczna większość są to lasy państwowe zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Cieszy fakt, że Polska to przodownik jeżeli chodzi o lesistość, ale ucieszy jeszcze bardziej fakt, że co roku mamy znaczny przyrost tychże lasów. Po II wojnie światowej pokrycie terytorium Polski lasami wynosiło zaledwie 20,8%, później co dziesięciolecie ten procent się zwiększał aż dotarliśmy niemalże do 30%. Dokładnie taki procent ma zostać osiągnięty w roku 2020, a 33% w roku 2050. Dlaczego zwiększanie ilości procentowej lasów w kraju jest takie ważne? Otóż Lasy Polskie są bogate w wiele zasobów grzybów, roślin oraz zwierząt. Ponad 65% tychże zasobów jest mieszkańcami lasów. Niestety w powodu mocnego rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach polskie lasy rosną na najsłabszych glebach. Ma to wpływ na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce, a największy w tym swój udział mają siedliska borowe. Pozostałe obszary to w głównej mierze siedliska mieszane.

Na terenach nizinnych oraz wyżynnych króluje sosna, która zajmuje 60% powierzchni lasów państwowych oraz 55% powierzchni lasów prywatnych oraz gminnych. Dominacja tego konkretnego gatunku drzewa jest wynikiem sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Niegdyś stawiano na monokultury, czyli uprawę jednego gatunku drzewa, więc sosna była odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Szybko rosła, więc jej wiek rębności był krótki. Minusem takiego postępowania było to, że sosna jest mało odporna na czynniki klimatyczne i łatwo pada ofiarą szkodników. Dlatego od dłuższego czasu prowadzona jest inna polityka leśna. Leśnicy odeszli od monokultur i dostosowują rodzaj drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki takim działaniom w przeciągu 50 lat zwiększono udział lasów liściastych o niemalże 11%. Dlatego teraz w lasach coraz częściej możemy zobaczyć dęby, buki, brzony, jesiony, lipy czy wierzby. Jeżeli chodzi o wiek to polskie lasy nie są stare. Średnia wynosi 60 lat. Drzewostany powyżej 100 lat zajmują niecałe 13% Lasów Państwowych oraz niecałe 4% lasów prywatnych. Polityka odnawiania polskich lasów przynosi jednak skutki i w Polsce możemy już się cieszyć 25 Leśnymi Kompleksami Promocyjnymi, a więc dużymi, zwartymi obszarami lasów, wchodzących w skład jednego lub kilku nadleśnictw.