Biowęgiel

Emisja dwutlenku węgla jest bardzo duży zagrożeniem obecnych czasów. Związane z tym zmiany klimatyczne nie napawają optymizmem. Jest jednak rozwiązanie, które może zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Mowa o biowęglu, pozyskiwanemu z biomasy roślin.

Biowęgiel to tak naprawdę ulepszona wersja węgla drzewnego, pozyskiwana w procesie termicznego rozkładu biomasy pochodzenia organicznego. By uzyskać biowęgiel należy skorelować ze sobą odpowiednią temperaturę, dopływ tlenu i ciśnienie. Jednym z takich sposobów na otrzymanie biowęgla, ale również biooleju i biogazu jest tzw. piroliza. Pirolizą nazwiemy tez inaczej destylację rozkładową, a więc termiczny rozkład substancji w bardzo wysokiej temperaturze bez dostępu powietrza oraz przy podwyższonym ciśnieniu. Tak powstały biowęgiel ma duże znaczenie w produkcji energii cieplnej jednocześnie ograniczając emisję wszelkich zanieczyszczeń do powietrza. Biowęgiel, który jest wykorzystywany w rolnictwie nazywany jest również agrokarbonatem. W celu wyprodukowania biowęgla można spalać różne produkty. Do najpopularniejszych należą rośliny energetyczne takie jak wierzba energetyczna, odpady leśne, algi, rośliny rolne, osady ściekowe czy odpady organiczne pochodzące z przemysłu spożywczego.

Produkcja biowęgla przyczynia się do poprawy środowiska na wiele sposobów. Po pierwsze podczas jego produkcji roślinność wykorzystuje CO2 z atmosfery w procesie fotosyntezy. Ten w obróbce termicznej jest kumulowany w biowęglu. Biowęgiel jest produktem o wielkiej trwałości i może przebywać w glebie przez setki lat zanim dwutlenek zostanie uwolniony do atmosfery. Dodatkowo istnieje taki proces jak remediacja gleb. Polega on na nawożeniu gleb biowęglem tak by zwiększyć ilość materii organicznej, zwiększyć pojemność wodną gleby oraz ustabilizować pH gleby. Udowodniono również, że biowęgiel oczyszcza ścieki komunalne z metali ciężkich, pestycydów, węglowodorów aromatycznych oraz polichlorowanych bifenyli. Dobre jest również to, że na rynku mamy firmy, które zajmują się produkcją biowęgla oraz opracowywaniem nowych technologii, które pozwolą w przyszłości na lepsze wykorzystanie biomasy. Reasumując biowęgiel ogranicza wydzielanie spalin podczas jego produkcji. Może być wykorzystywany przy energetyce zawodowej jako zielona energia elektryczna, w rolnictwie jako wieloletni nawóz. Może być również wykorzystywany przez inne branże czy gospodarstw domowe np. jako brykiet do kominków albo bezdymne tabletki do grilla.