Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to chyba jeden z najbardziej znanych ekosystemów w Polsce. Ten kompleks leśny znajduje się na terenie Polski oraz Białorusi. Jego cechą charakterystyczną jest jedne z największych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich oraz największa populacja żubra na świecie.

Puszcza Białowieska znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2010 roku dostała się do spisu ostoi ptaków IBA prowadzonego przez BirdLife International. Obszar dzisiaj zwany Puszczą Białowieską składa się z czterech innych łączących się ze sobą puszcz. Mowa o Puszczy Ladzkiej, Puszczy Świsłockiej, Puszczy Szereszewskiej oraz Puszczy Białowieskiej. Dzisiejsza puszcza zajmuje ok. 1500 km2, z czego część Polska to ok. 42% całości. Leży ona w dorzeczu Narwi oraz Bugu w strefie klimatycznej umiarkowanej. Flora na terenie puszcze jest niezwykle bogata. Znajdziemy tutaj ogrom roślin naczyniowych (ponad 1000 gatunków), ale również wiele gatunków wątrobowców, mchów, traw oraz paproci. Flora drzew liczy 26 gatunków (21 liściastych oraz 5 szpilowych). Wiele z nich osiąga ogromne rozmiary jak nigdzie indziej w Polsce. Na terenie puszcze znajdziemy również wiele ssaków – życie tutaj około 60 gatunków. Aż 33 z nich podlegaj ochronie prawnej, a 12 zostało wpisanych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Największą trakcją z tych zwierząt stanowi żubr – Bison bonasus. Stada żubra w Polsce są największą dziko żyjącą populacją na świecie. Na terenie puszcze nie braknie również pozostałych zwierząt, chociażby takich jak jelenie, sarny, wilki szare czy rysie euroazjatyckie.

Podstawową funkcją parku jest ochrona przyrody. Polega ona na zachowaniu zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów dziko występujących zwierząt, roślin oraz grzybów. Dodatkowo także siedlisk przyrodniczych, zieleni w miastach i wsiach, zadrzewień, tworów przyrody żywej i nieożywionej, a także kopalnych szczątków roślin i zwierząt. Celem ochrony jest utrzymanie procesów ekologicznych oraz stabilności ekosystemów, zachowanie dziedzictwa geologicznego, utrzymaniu i przywracaniu do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, itd. Puszcza Białowieska w końcu to wymarzone miejsce dla miłośników przyrody i środowiska zielonego. Każdy badacz znajdzie tutaj unikalne możliwości obserwacji naturalnych procesów przyrody, niespotykanych nigdzie indziej. Znajdziemy tutaj rzadkie gatunki fauny i flory, unikatowe ekosystemy, stanowiące atrakcje dla amatorów i profesjonalistów. Co roku teren parku odwiedzany jest przez tysiące turystów z Polski i ze świata. Znajdziemy tutaj szlaki piesze, rowerowe, park pałacowy, rezerwat pokazowy żubrów czy ostoje żubrów. Puszcza Białowieska jest unikatowa i warto ją odwiedzić przynajmniej raz w życiu.